MANIFESTO KORALA 2021, PDF (Euskaraz-Castellano)

 

 

 

Plaza Virgen Blanca, domingo 2 de mayo a las 12:00 h.EUSKAL HERRIAN FEDERATUTAKO ABESBATZOK

ADIERAZTEN DUGU:

1. ABESTU nahi eta behar dugula
2. Abesbatza gehiengoak 2020 urteko azaroa geroztik ezin elkarturik gaudela.
3. Gure koruetako askok ez dutela abesten jarraituko dagoeneko beraien ateak BETIRAKO itxi
dituztelako.
4. Gure zuzendarien lanari esker hainbat eta hainbat familia bizi direla.
5. Jarduera koralaren aurkako demonizazio kanpaina bat sufritu dugula komunikabideetatik.
6. Egungo egoeran, segurtasunez abestu ahal izateko, PROTOKOLOAK eta Eusko Jaurlaritzarekin
adostutako espazioak babestu eta girotzeko NEURRIAK daudela: beste kultura edo kirol jarduera
federatu batzuetan bezala.
7. EZ dagoela COVID arriskutik, kultura, lana edo eguneroko jarduerarik %ko 100 salbuetsita. Beste
taldekako, kultura edo kirol jarduera FEDERATUAK dagoeneko baimenduta daude … Zergatik ez
FEDERATUTAKO ABESBATZENA?
8. Abesbatzen jarduera ARRISKU HANDIKOA dela uste bada,
a. aplika ditzagun aurreikusitako neurriak,
b. bidera ditzagun kontrolatzeko moduak,
c. alda ditzagun neurriak, nahikoak ez direla ikusten bada, baina
EZ DEZAGUN SISTEMAZ KANTU KORALA DEBEKATU

9. FEDERATUTAKO ABESBATZOK BAIMENA EXIJITZEN DUGU, gure entsegu koraletako jarduera AURREZ-
AURRE egin ahal izateko. Gure aldetik Eusko Jaurlaritzak onartutako protokolo koraletan jasotako

segurtasun baldintza GUZTIAK errespetatuko ditugu.
10. FEDERATUTAKO ABESBATZOK gure entsegu guneak araudi berriari egokitzeko zuzeneko laguntzak
exijitzen ditugu.
11. Azkenean, zera adierazi nahi dugu:
KANTATZEA SEGURUA DA SEGURTASUN NEURRIAK BETETZEN
BADIRA!! ESKERRIK ASKO

 

 

LOS COROS FEDERADOS DE EUSKAL HERRIA

MANIFESTAMOS

1. Que queremos y necesitamos CANTAR
2. Que la MAYORÍA de los coros federados estamos desde el mes de NOVIEMBRE de 2020 sin poder
actuar o ensayar.
3. Que muchos de los coros sabemos que no volverán a hacerlo porque ya HAN CERRADO sus puertas
para SIEMPRE.
4. Que muchas familias VIVEN del sueldo de nuestros directores y directoras corales.
5. LOS COROS FEDERADOS queremos DENUNCIAR que hemos sufrido una campaña de demonización
mediática contra la actividad coral.
6. En la situación actual, para poder cantar con seguridad, como en otras actividades culturales o
deportivas federadas, existen unos PROTOCOLOS DE SEGURIDAD y unas medidas de protección y de
acondicionamiento de los espacios consensuadas con el Gobierno Vasco.
7. NO hay actividad cultural, laboral o diaria 100% exenta de riesgo COVID. Otras actividades grupales,
culturales o deportivas, FEDERADAS han sido ya autorizadas… ¿Por qué el canto coral FEDERADO no?
8. Si la actividad coral se considera de ALTO RIESGO,
a. apliquemos las medidas previstas,
b. instrumentalicemos modos de controlar su cumplimiento
c. modifiquémoslas si se consideran insuficientes, pero
¡¡NO PROHIBAMOS EL CANTO CORAL POR SISTEMA!!

9. LOS COROS FEDERADOS EXIGIMOS AUTORIZACIÓN para poder retomar PRESENCIALMENTE la
actividad de nuestros ensayos corales. Nos comprometemos a respetar TODOS los requisitos de
seguridad recogidos en los protocolos corales aceptados por el Gobierno Vasco.
10. LOS COROS FEDERADOS exigimos ayudas directas para acondicionar o mejorar los espacios de ensayo
a las normativas actuales
11. Por último, queremos manifestar que:
CANTAR ES SEGURO SI SE RESPETAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
ESKERRIK ASKO

Leave a comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Consentimiento de Cookies de acuerdo al RGPD con Real Cookie Banner